HOME TOUCHÉ DESIGN PORTFOLIO
 

 

 

Welcome to Touché Design!

At Touché Design you will find a heart burning for design and illustration.
In full armour, Touché Design is ready to target the right touch and profile for each design project, midsize or small. I will add personal flare to every project by offering artistic passion, a creative mind and technological knowledge.
I believe design will be more yielding when variuos design fields and art forms meet and they “crossover”. Design that allows for this tends to generate distinctive and luring results. I have experience in the following design fields: 2-dimensional illustrations, animation and graphics with a focus on corporate- and brand identity, as well as 3-dimensional design e.g. exhibitions, interior design and product design.
Feel free to browse through Touché Design's website. You are always welcome to click here to brief your ideas.Touché Design is always up for a creative challenge.

External links (will open a new window):
Stockholm town
Sveriges Designer trade association

News!
060515 - Touché Design website is online! Many thanks to Sandra Kucher at Yreg!

Välkommen till Touché Design!

Hos Touché Design finner du ett hjärta som brinner för design och illustration. Touché Design är rustat för att finna den rätta touchen och profilen för varje designprojekt, litet som medelstort. Jag kan ge projektet en personlig touch genom att erbjuda artistisk passion, kreativt sinne och teknisk kunskap.
Jag tror att design kan bli mer fruktsam när jag låter olika designområden mötas och vara ”gränsöverskridande”. Design som tillåts gränsöverskrida berikar projekten och genererar annorlunda och mera intressanta resultat. Från följande designområden har jag erfarenhet: 2-dimensionella illustrationer, animation och grafik med fokus på företags- och varumärkesidentitet, samt 3-dimensionell design som till exempel utställningar, inredningsdesign och produktdesign.

Kontakta mig
Kontakta mig